Berberaap

Berberapen hebben een sterke onderlinge rangorde. Hoewel het voor ons gek over kan komen, zorgt dit juist voor minder ruzies. Elk dier kent zijn ‘plek’ in de groep.

Berberaap

(Macaca sylvanus)

Familie: apen van de Oude Wereld
Geslachtsgroep: makaken

Leefgebied: naaldbos en berggebieden
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: man 15-17 kg; vrouw 10-11 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 10-100 dieren
Draagtijd: 5,5 maand
Aantal jongen: 1 jong per jaar
Leeftijd: 20-25 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: bedreigd

Filmpje

Filmpje

Leefgebied

Leefgebied Berberaap

Foto's