Geelborstkapucijnaap

Geelborstkapucijnapen zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat erg actief. Ze hebben veel verschillende manieren van communiceren en zijn bijzonder leuk om naar te kijken!

Geelborstkapucijnaap

(Cebus xanthosternos)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: kapucijnaapachtige

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, bloemen, zaden, insecten
Gewicht: man 3,5 kg; vrouw 2,5 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 7-20 dieren
Draagtijd: 5,5 maand
Aantal jongen: 1 jong om de 1,5 jaar
Leeftijd: 40-45 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: kritiek bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Geelborstkapucijnaap

Foto's