Gouden leeuwaap

Gouden leeuwapen behoren tot de familie van de klauwapen (dwergapen). Ze worden zo genoemd omdat ze geen vingers met nagels hebben, maar klauwtjes.

Gouden leeuwaap

(Leontopithecus rosalia)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud, laaglandbos
Voedsel: vruchten, scheuten, insecten, gom
Gewicht: 600 gram
Groepsvorm: familiegroep, 4-11 dieren
Draagtijd: 125 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Gouden leeuwaap

Foto's