Goudkopleeuwaap

In het wild delen goudkopleeuwapen hun leefgebied met titi’s en kapucijnapen. Omdat de soorten ander voedsel eten zijn het geen concurrenten van elkaar.

Goudkopleeuwaap

(Leontopithecus chrysomelas)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, scheuten, insecten, gom
Gewicht: 600 gram
Groepsvorm: familiegroep, 5-7 dieren
Draagtijd: 125 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Filmpje

Filmpje

Leefgebied

Leefgebied Goudkopleeuwaap

Foto's