Grijspootdoeroecoeli

Grijspootdoeroecoeli’s zijn de enige nachtactieve apen van Zuid-Amerika. Dat verklaart ook waarom ze enorme ogen hebben en worden vergeleken met uilen. Ze worden ook wel uil-apen genoemd.

Grijspootdoeroecoeli

(Aotus lemurinus griseimembra)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: nachtapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: man 1000 gram; vrouw 900 gram
Groepsvorm: familiegroep van 2-6 dieren
Draagtijd: 133 dagen
Aantal jongen: 1 jong per jaar
Leeftijd: 25 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: kwetsbaar

Leefgebied

Leefgebied Grijspootdoeroecoeli

Foto's