Keizertamarin

Keizertamarins leven in het wild vaak samen met bruinrugtamarins. Ze kunnen van elkaar profiteren. Hoe groter het aantal ogen dat oplet, hoe groter de kans dat een roofdier op tijd wordt gezien.

Keizertamarin

(Saguinus imperator)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: laaglandbos
Voedsel: vruchten, bloemen, nectar, insecten
Gewicht: 450 gram
Groepsvorm: familiegroep, 3-7 dieren
Draagtijd: 140 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 15-20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Keizertamarin

Foto's