Kroonmaki

Kroonmaki’s hebben prachtige vachttekeningen. De ‘kroon’, een karakteristieke zwarte driehoek boven op het hoofd, is alleen zichtbaar bij de mannetjes. Deze is verder nietszeggend, vrouwen zijn namelijk de baas!

Kroonmaki

(Eulemur coronatus)

Familie: halfapen
Geslachtsgroep: lemuren

Leefgebieddrogere loofbossen
Voedsel: vruchten, aangevuld met bladeren, bloemen, soms insecten
Gewicht: ± 1,5 kg
Groepsvorm: familiegroep of meerdere mannen en vrouwen
Draagtijd: ± 125 dagen
Aantal jongen: 1-2 jongen per jaar
Leeftijd: ± 25-30 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Kroonmaki

Foto's