Kroonsifaka

Kroonsifaka’s zijn vrij stille dieren. Toch danken ze hun naam aan hun alarmroep: ‘Sie-fak’.

Kroonsifaka

(Propithecus coronatus)

Familie: halfapen
Geslachtsgroep: lemuren

Leefgebied: drogere loofbossen
Voedsel: bladeren, bloemen, schors, vruchten
Gewicht: 3,5 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 2-12 dieren
Draagtijd: 150 dagen
Aantal jongen: 1 jong om de 2-3 jaar
Leeftijd: 20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Filmpje

Filmpje

Leefgebied

Leefgebied Kroonsifaka

Foto's