L'Hoest meerkat

L’Hoest meerkatten leggen grote afstanden op de grond af. Bij gevaar zullen ze echter direct de bomen in klimmen. Daar brengen ze ook de nacht door.

L'Hoest meerkat

(Cercopithecus lhoesti)

Familie: apen van de Oude Wereld
Geslachtsgroep: meerkatachtigen

Leefgebied: savanne, laaglandbos
Voedsel: vruchten, blad, bloemen, insecten
Gewicht: man 7 kg; vrouw 5 kg
Groepsvorm: 1 man met meerdere vrouwen
Draagtijd: 180 dagen
Aantal jongen: 1 jong per 2 jaar
Leeftijd: 15 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: kwetsbaar

Leefgebied

Leefgebied L'Hoest meerkat

Foto's