Manteltamarin

Manteltamarins hebben een bijzondere manier om met elkaar te communiceren: de tong snel in en uit de mond over de lippen bewegen.

Manteltamarin

(Saguinus bicolor)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: secundair regenwoud, moerasrand
Voedsel: vruchten, bloemen, gom, insecten
Gewicht: 430 gram
Groepsvorm: familiegroep, 2-10 dieren
Draagtijd: 160 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 8-15 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Manteltamarin

Foto's