Orang-oetan (Borneo)

Borneo orang-oetans zijn de grootste boombewonende zoogdieren. Ook hun slaapnesten maken ze hoog in de bomen. Het zijn erg rustige klimmers.

Orang-oetan (Borneo)

(Pongo pygmaeus)

Familie: apen van de Oude Wereld
Geslachtsgroep: mensapen

Leefgebied: laaglandbos
Voedsel: vruchten, bladeren, schors
Gewicht: man 80 kg; vrouw 37 kg
Groepsvorm: semi-solitair
Draagtijd: 8,5 maand
Aantal jongen: 1 jong om de 6-8 jaar
Leeftijd: 40-50 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Filmpje

Filmpje

Leefgebied

Leefgebied Orang-oetan (Borneo)

Foto's