Pygmee-oeistiti

In een groep pygmee-oeistiti’s leeft altijd één dominant paar. De rest van de groep helpt bij het grootbrengen van de jongen. Hierdoor hebben pasgeborenen een hogere overlevingskans.

Pygmee-oeistiti

(Cebuella pygmaea)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: gom, insecten, vruchten
Gewicht: vrouw 125 gram; man 110 gram
Groepsvorm: familiegroep, 2-9 dieren
Draagtijd: 142 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 10-12 jaar

Fokprogramma: nee
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Pygmee-oeistiti

Foto's