Ringstaartmaki

Bij ringstaartmaki's zijn de vrouwtjes de baas. Vooral tijdens het geboorteseizoen (in de lente) zijn de vrouwtjes vaak erg kattig tegen elkaar.

Ringstaartmaki

(Lemur catta)

Familie: halfapen
Geslachtsgroep: maki’s

Leefgebied: drogere loofbossen
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: 1,8-2,2 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 5-20 dieren
Draagtijd: 136 dagen
Aantal jongen: 1-2 jongen per jaar
Leeftijd: 20-27 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: bedreigd

Filmpje

Filmpje

Leefgebied

Leefgebied Ringstaartmaki

Foto's