Witgezichtsaki

Bij witgezichtsaki’s zijn de mannetjes helemaal zwart en hebben een wit gezicht. De vrouwtjes hebben een grijs gezicht en een witte streep die van de ogen tot de kin loopt.

Witgezichtsaki

(Pithecia pithecia)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: saki-achtigen

Leefgebied: regenwoud, drogere bossen
Voedsel: noten, fruit, bladeren, insecten
Gewicht: man 1,7 kg; vrouw 1,5 kg
Groepsvorm: familiegroep, 2-6 dieren
Draagtijd: 145 dagen
Aantal jongen: 1 jong per jaar
Leeftijd: 15 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Witgezichtsaki

Foto's