Witschouderkapucijnaap

Witschouderkapucijnapen hebben veel verschillende gezichtsuitdrukkingen om onderling te communiceren.

Witschouderkapucijnaap

(Cebus capucinus)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: kapucijnaapachtigen
Leefgebied: tropisch regenwoud, mangrove
Voedsel: vruchten, zaden, insecten
Gewicht: man 3 kg; vrouw 2 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 10-20 dieren
Draagtijd: 160 dagen
Aantal jongen: 1 jong per 2 jaar
Leeftijd: 20-45 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Witschouderkapucijnaap

Foto's