Zwartoor-oeistiti

Moeder zwartoor-oeistiti is de enige in de groep die jongen krijgt. Zij vlooit haar oudere jongen meer dan dat ze zelf wordt gevlooid, waarschijnlijk om hen te ‘overtuigen’ om in de groep te blijven. Zij helpen haar namelijk met het grootbrengen van haar jongen.

Zwartoor-oeistiti

(Callithrix penicillata)

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: Atlantisch kustregenwoud, droge wouden van de Cerrado
Voedsel: boomsap, gom, fruit, bloemen, nectar, insecten, slakken en kleine prooidieren
Gewicht: ± 200 gram
Groepsvorm: familiegroep, meestal 2-8 dieren
Draagtijd: ± 150 dagen
Aantal jongen: 1-2 keer per jaar een tweeling
Leeftijd: ± 15 jaar

Fokprogramma: nee
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied

Leefgebied Zwartoor-oeistiti

Foto's