#6 - De bonobo’s van Bolobo

Hoewel de meeste aandacht van het ANF uitgaat naar ons koffie-project in Peru, ondersteunen we veel meer natuurbehoudprojecten. In de Republiek Congo werken we samen met een lokale organisatie - Mbou Mon Tour - aan de bescherming van bedreigde bonobo’s.